Sun Spa Resort Logo 250x90

GIỚI THIỆU

Sun Spa Resort Quảng Bình 3
Sun Spa Quảng Bình Resort (Sun Spa Resort Quảng Bình) nằm bên dòng sông Nhật Lệ, trải dài gần 30ha trên bán đảo cát trắng với 03 mặt giáp biển.